Chov čmeláka zemního

Dobrý den,

mé jméno je Jan Šeffer a na počátku jara roku 2021 jsem započal za pomoci mé rodiny chov čmeláka zemního (Bombus terrestris). Chov byl zahájen s divokými čmeláky původem v České republice se souhlasem OŽP Jihomoravského kraje, který bude laboratorní podmínky chovu dozorovat.

Čmelák na zahradu
chov čmeláka zemního

Chovem čmeláka zemního původem z území České republiky zaniká riziko zavlečení introdukovaných čmeláků, kteří by mohli narušit genofond místní populace. Umístěním čmelínů, popřípadě obsazených úlků hnízdem v našich zahradách a sadech, podporujeme nejen původní populaci čmeláků, ale i biodiverzitu v ekosystému naší krajiny.